Welke invloed zal een krimpende bevolking hebben op de wereldeconomie? | Zaken en Economie


Dalende vruchtbaarheidscijfers zouden de komende 25 jaar een transformationele demografische verschuiving teweeg kunnen brengen.

Het wordt beschreven als een demografische catastrofe.

Het medische tijdschrift Lancet waarschuwt dat de meerderheid van de landen het vruchtbaarheidscijfer niet hoog genoeg heeft om hun bevolkingsomvang tegen het einde van de eeuw op peil te houden.

Het tempo van de daling is ongelijkmatig, waarbij in sommige ontwikkelingslanden sprake is van een babyboom.

De verschuiving kan verstrekkende sociale en economische gevolgen hebben.

De enorme bevolkingsgroei sinds de industriële revolutie heeft een enorme druk uitgeoefend op de beperkte hulpbronnen van de planeet.

Hoe beïnvloedt de daling van het aantal geboorten de economie?

En toezichthouders in de Verenigde Staten en de Europese Unie treden hard op tegen technologiemonopolies.

De genderkloof in de technologiesector wordt kleiner.Source link